• Martes 1 de septiembre: Degut al COVID19 s'han anul·lat les exhibicions acompanyades de col·loqui