El cross-dressing ha estat durant anys representat i viscut com una pràctica solitària. Moltes persones i famílies, pressuposant un ambient hostil, opten per mantenir en silenci i secret la pràctica (“romandre a l’armari”). Les violències específiques que pateixen les persones que practiquen el cross-dressing, constitueixen una realitat poc coneguda entre la població general, agents socials i a l’interior de les mateixes comunitats LGTBI. La gravetat de la discriminació es relaciona amb les prenocions, estereotips i falses creences entorn “la travestí”, així com amb la minimització o invisibilització de la problemàtica per desconeixement de les seves especificitats. El documental pretén mostrar la pràctica i vivència d’una identitat i expressió de gènere que si no adquireix un grau de visibilitat major, pot continuar sent difícil de reconèixer per la població general, però també per part d’operadors jurídics garants de la protecció de les “víctimes” d’aquestes discriminacions i dels seus drets fonamentals.

La idea de “l’home heterosexual cross-dresser” sembla arribar al context català sense una memòria col·lectiva. No obstant, és una incisió en la dinàmica d’un procés històric de configuració de “la travestí”. Es relaciona amb imaginaris que el precedeixen: transvestit, fetitxista, transformista, etc. La psiquiatria i els discursos sexològics n’han donat la forma produint arguments “essencialitzadors”: inversions presents a la naturalesa, ànimes en cossos errats, etc.; però sobretot, han estat els nutrients essencials per arrelar-lo com a una “alteració psicològica”. El documental pretén mostrar els factors socioculturals que produeixen aquests imaginaris. Desvelar la memòria fa possible entendre el caràcter polític de la trajectòria històrica que l’incumbeix i permet incloure la perspectiva LGTBI en la memòria històrica de les ciutats.

Una part de persones que practiquen el cross-dressing no es senten emmarcades en una idea de “comunitat LGBTI” encara que aquesta pugui recollir-ne els seus clams. L’ús de paraigües comuns (LGTBI, trans, etc.) revela les dissonàncies a l’interior de les mateixes comunitats que, sovint, es relacionen amb desigualtats entre elles (classe social, identitat de gènere, orientació sexual, indret de procedència, etc.). D’aquí, es poden generar dinàmiques d’exclusió i l’establiment de nous “marges”. El documental pretén esdevenir una eina de sensibilització per a l’enfortiment d’accions comunitàries i d’una xarxa de recolzament entre el col·lectiu cross-dresser i la comunitat LGBTI, davant la urgència a què es fa front davant l’existència de vides certament heterogènies però que són insostenibles en el nostre sistema de gènere.